Cesta válečníka

V roce 700 po Kristu je severní Evropa rozdělena na dva různé světy: nad řekami jsou Frísové, Sasové a Dáni. Dolu pod řekami žijí Frankové, kteří v této oblasti vládnou. Ale chtějí udělat to, co ani Římané nikdy nedokázali: podmanit si celou Evropu nasazením nové zbraně, kterou si podrobí vše nevěřící: křesťanství. Tento film je historickou epopejí o vzestupu křesťanství, ságách a starověké legendě jménem Redbad.

Nizozemský dobrodružný film (2018)
Hrají: G. Naber, J. Banks, S. Malling, L. Smit, R. Soutendijk, D. de Lint, H. Stapel, L. Haverkort, E. Jan Weeber
Režie: Roel Reiné